Σχετικά με τις αλλαγές στο λήμμα "Κωνσταντίνος Καρακάσης":
  • Στο αρχικό κείμενο υπήρχε βιβλιογραφία που σύμφωνα με τις οδηγίες μετατράπηκε σε παραπομπές. Καλά, αλλά το υπόλοιπο της βιβλιογραφίας πρέπει να απαληφθεί(το προτείνω καθώς πλέον είναι ελλιπές) ή παραμένει αφού συμπληρωθεί με τα σημαντικά άρθρα που αφαιρέθηκαν (θα είναι όμως επανάλληψη των παραπομπών).
  • Το κυριότερο κεφάλαιο (Βιογραφία) περιλαμβάνει δύο υποκεφάλαια και συνεχίζεται μέχρι το επόμενο κεφάλαιο που είναι το "Συγγραφικό έργο". Νομίζω ότι αυτό πρέπει να φαίνεται.
  • Ευχαριστώ για τη βοήθεια στη δημιουργία του λήμματος.