Αυτός ο λογαριασμός χρήστη είναι ένα bot που ελέγχεται από τον χρήστη [[:User:|]].

Χρησιμοποιείται για τη συντήρηση της Βικιπαίδειας ή την πραγματοποίηση χρονοβόρων διαδικασιών που είναι δύσκολο να πραγματοποιηθούν χειροκίνητα.
Διαχειριστές: αν αυτό το bot δεν λειτουργεί ικανοποιητικά ή προκαλεί προβλήματα, μπορείτε να του επιβάλετε φραγή.DrFO.Tn.Bot at work


The Bot DrFO.Tn.Bot at work