Ζητήστε ελευθέρα την βοήθεια μου σε θέματα γλωσσολογικά. Ειδικά ότι αφορά την περιοχή από τα Βαλκάνια μέχρι την Μεσοποταμία.