Όνομα : Μιχάλης Γεωργοπαπαδάκος

Σπουδές : Φυσική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1977 / Computers & Cybernetics, University of Kent , 1978.