Αυτός ο λογαριασμός χρήστη είναι ένα bot που ελέγχεται από τον χρήστη Geraki.

Χρησιμοποιείται για τη συντήρηση της Βικιπαίδειας ή την πραγματοποίηση χρονοβόρων διαδικασιών που είναι δύσκολο να πραγματοποιηθούν χειροκίνητα.
Διαχειριστές: αν αυτό το bot δεν λειτουργεί ικανοποιητικά ή προκαλεί προβλήματα, μπορείτε να του επιβάλετε φραγή.


To GerakiREFbot είναι αδελφάκι του Gerakibot.

Η λειτουργία του είναι να βάλει όπου δεν υπάρχει το πρότυπο <references /> ή {{παραπομπές}} ή {{reflist}}, να διορθώσει ξερές παραθέσεις url (όπως [1] ή http://www.google.com) ανακτώντας την σελίδα για να διαβάσει τον τίτλο και να τον τοποθετήσει σε μια σωστή παραπομπή [2][3][4], και να ομαδοποιήσει τις παραπομπές προς την ίδια πηγή σε ένα παράθεμα [5][6]. Επίσης αν κάποιος από αυτούς τους συνδέσμους είναι νεκρός βάζει το πρότυπο {{dead link}}. Εννοείται ότι για κάθε άρθρο θα κάνει μία επεξεργασία διορθώνοντάς τα όλα [7] (και όχι μια επεξεργασία για κάθε διόρθωση). Μετά το πέρασμα του bot καλό είναι να ελεγχθούν αν υπάρχουν σφάλματα που κάνει κατά την ανάγνωση των τίτλων από κακοσχεδιασμένους ιστότοπους (π.χ. λάθος encoding ή τίτλοι σε κεφαλαία που κατά την μετατροπή σε πεζά είναι άτονοι και με σ στην θέση του ς [8]).


Ξεκίνησε να λειτουργεί μετά από σχετική συζήτηση. Στον πρώτο του γύρο σε όλα τα άρθρα της Βικιπαίδειας (14 Ιουνίου) διόρθωσε λίγα παραπάνω από 1000 άρθρα.[9] Λόγω ενός σφάλματος 142 διορθώσεις στις 1 Ιουλίου έγιναν υπό τον λογαριασμό Gerakibot αντί GerakiREFbot [10].

Αν αντιληφθείτε ότι κάτι δεν πάει καλά και επείγει να σταματήσει την λειτουργία του, κάντε μια οποιαδήποτε επεξεργασία σε αυτή την σελίδα.