Είμαι ο GGiannikis, και η ιδιαίτερη αγάπη μου είναι η ενασχόληση μου με θέματα που άπτονται του θρησκευτικού φαινομένου.