ทธฬอ าชฌญเแ ચછઆઁંઽા ઋઍઑ ૡૐકઃ ભફવણહ

♥♠♣♦

¶⅔₫£

„«¤»“