Αυτός ο χρήστης συμμετείχε σε εργαστήριο στο ΤΕΙ Λάρισας.