Ποιος είναι ο 'JOHNNARAS';
Ονοματοεπώνυμο: Γιάννης Τσίλλης
Ημ. Γέννησης: 16 Ιανουαρίου 1995
Σπουδές: Απόφοιτος Επαγγελματικού Λυκείου με την ειδικότητα Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων
Απόφοιτος Επαγγελματικής Σχολής με την ειδικότητα Τεχνίτης Μηχανικός Συστημάτων Αυτοκινήτου
Κάτοχος πτυχίου κατηγορίας Lower στην Αγγλική γλώσσα
Απόφοιτος Σχολής Πυροβολικού και βαθμοφόρος ως Έφεδρος Ανθυπολοχαγός.
Μέλος της Βικιπαίδειας: Απο τις 27 Ιουλίου 2010
Ασχολίες:
- Κινηματογράφος
- Μελέτη
-Σκιτσογραφία
- Μουσική