Άνοιγμα κυρίου μενού

ΠΑΡΟΙΜΙΑ : <<ΤΟ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΙΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙΝ>>