ΠΑΡΟΙΜΙΑ : <<ΤΟ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΙΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙΝ>>