Ο χρήστης Kadmosgr είναι ένθερμος χρήστης της Βικιπαιδείας και προσπαθεί να προσφέρει πηγές στην ελληνική έκδοσή της εκ των γνώσεων που κατέχει.

Ειδικεύεται σε ιστορικά θέματα (προπάντων σε θέματα της νεοτέρας Ελληνικής & Παγκοσμίου Ιστορίας), καθώς επίσης και στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες