Είμαι απείρως πιο ενεργός στην Αγγλική Βικιπαίδεια. Ελπίζω στο άμεσο μέλλον να αρχίσω να συνεισφέρω πιο συχνά εδώ.