Κατά κανόνα συνεισφέρω στην Βικιπαίδεια χωρίς να συνδέομαι. Ο λογαριασμός υπάρχει κυρίως για συμμετοχή σε συζητήσεις.