Τόσα πολλά bits, τόσος λίγος κενός χώρος.


Τώρα-τώρα-τώρα

To do list: