Αυτός ο λογαριασμός χρήστη είναι ένα bot που ελέγχεται από τον χρήστη Muro de Aguas.

Χρησιμοποιείται για τη συντήρηση της Βικιπαίδειας ή την πραγματοποίηση χρονοβόρων διαδικασιών που είναι δύσκολο να πραγματοποιηθούν χειροκίνητα.
Διαχειριστές: αν αυτό το bot δεν λειτουργεί ικανοποιητικά ή προκαλεί προβλήματα, μπορείτε να του επιβάλετε φραγή.Hi! I'm a bot operated by the user Muro de Aguas, who is a sysop of the Spanish Wikipedia. Report any errors here. ak:User:Muro Bot