Γεννήθηκα τον περασμένο αιώνα. Μπορώ να το λέω ακόμα χωρίς να θεωρηθώ γέρος.

Με ενδιαφέρουν κυρίως θέματα ιστορικά και πολιτικά, αλλά και επιστήμη και μουσική