Παθιασμένος με την ανάκτηση δεομένων από σκληρούς δίσκους και την μηχανική τους.

Δημιουργός του 1ου ιδιωκτητου Clean ROOM

Αντι Ransomware μηχανικός

Ανοικτός σε συζητήσεις για θέματα αποθηκευτικών μέσων και εξέλιξης της επιστήμης αυτής.Passionate about Data recovery from HDD, SSD, USB, RAID

Antiransomware engineer

HDD engineer

Love to discuss - participate and find new projects in SSD/Micro SD evolution .