Ο χρήστης PKlimis συνεισφέρει κυρίως σε ιστορικά θέματα της Ηπείρου.