Ο καθένας μπορεί να συνεισφέρει στην μετάδοση γνώσεως.

Γι'αυτό είμαι εδώ και γι'αυτό θα ήταν καλό να το σκεφτόσουν και εσύ ;D