Σπουδές:

Πτυχίο Μαθηματικών (Παν. Ιωαννίνων)

Επί πτυχίω στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών (ΕΜΠ)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Μαθηματικά (ΕΚΠΑ)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (ΠΑΝΤΕΙΟ)

Και πάντα ερασιτέχνης : Μετά της Ιστορίας ασχολούμενος

Επάγγελμα: Καθηγητής Μαθηματικών στη Β' βάθμια εκπαίδευση.