Είμαι εκπαιδευτικός και αυτή είναι η πρώτη μου συγγραφική προσπάθεια στην εγκυκλοπαίδεια.