Βικιπαίδεια:Babel
el Αυτός ο χρήστης έχει ως μητρική γλώσσα την Ελληνική.
Αυτός ο χρήστης ζει στην Ελλάδα.
Αυτός ο χρήστης είναι βιβλιόφιλος
Αυτός ο χρήστης συμμετέχει στη Βικιεπιχείρηση Ισπανία
Αυτός ο χρήστης συμμετέχει στην Βικιεπιχείρηση Αστρονομία
Αυτός ο χρήστης συμμετέχει στην Επιχείρηση:Φυτά

Δήλωση περί φωτογραφιών

Επεξεργασία

Όσες φωτογραφίες έχω επιφορτώσει είναι όλες δικές μου που λήφθηκαν στις ημερομηνίες που αναφέρονται μαζί με τα λοιπά στοιχεία της δημιουργίας της καθεμιάς.--Templar52 14:16, 10 Οκτωβρίου 2007 (UTC)