Ο Βασίλης Χαρμανδάρης είναι καθηγητής αστρονομίας στο Παν. Κρήτης.