Αρχιμ. Χερουβείμ Βελέτζας
Αδελφός της Ι. Μ. Άνω Ξενιάς, πτυχιούχος Θεολογίας και κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χριστιανική Αρχαιολογία και Τέχνη. Συγγραφικό έργο