Ο Χριστιανικός Αθεϊσμός είναι μία μορφή πολιτισμικού Χριστιανισμού και ένα σύστημα αξιών που βασίζεται στη ζωή και τις διδασκαλίες του Ιησού Χριστού, απορρίπτοντας όμως τις υπερφυσικές πτυχές της χριστιανικής θρησκείας.

Υπάρχουν πολλές μορφές χριστιανικού αθεϊσμού: κάποιοι Χριστιανοί υιοθετούν τη θεολογική άποψη που απορρίπτει την πίστη σε έναν υπερβατικό και παρεμβατικό θεό και προωθεί την αναζήτηση του θεού στον φυσικό κόσμο (Thomas J. J. Altizer), ενώ άλλοι ακολουθούν τις διδασκαλίες του Ιησού εντός ενός κόσμου χωρίς θεό (William Hamilton). Ο Χριστιανικός Αθεϊσμός του Χάμιλτον μοιάζει με τον Ιησουϊσμό.