Ο όρος Χριστιανικός κόσμος (μεταφρ. δαν. του αγγλ. Christendom) αναφέρεται στο σύνολο της επικράτειας και της τάξης πραγμάτων που διαμορφώνεται από τα άτομα που δηλώνουν ότι είναι Χριστιανοί.

Ποσοστό Χριστιανών επί του συνολικού πληθυσμού κάθε χώρας.

Αν και χρησιμοποιούνται ως συνώνυμοι οι όροι «Χριστιανισμός» (αγγλ. Christianism) και «Χριστιανοσύνη» (αγγλ. Christianity), οι όροι αυτοί χρησιμοποιούνται επίσης για να δηλώσουν τη θρησκεία των Χριστιανών ως ιδεολογικό και ηθικό σύστημα αξιών και δογμάτων που προέρχεται από τις διδασκαλίες του Ιησού Χριστού. Ορισμένοι διαχωρίζουν τον «Χριστιανισμό» από την «Χριστιανοσύνη» μεταξύ ενός εφαρμοσμένου και οργανωμένου συστήματος χριστιανικών θρησκευτικών αξιών και του ιδεώδους, πρωτότυπου μηνύματος του ηγέτη του χριστιανικού θρησκευτικού κινήματος, του Ιησού Χριστού.