Με τον όρο χώρος πιθανότητας εννοούμε την τριπλέτα όπου είναι το σύνολο όλων των πιθανών ενδεχομένων, είναι μια σ-άλγεβρα υποσυνόλων του και είναι ένα μέτρο πιθανότητας.

Χώρος Πιθανότητας
Ταξινόμηση
Dewey519
MSC201097Kxx

Η σ-άλγεβρα περιέχει όλα τα γεγονότα που «μπορούμε» να παρατηρήσουμε. Για παράδειγμα, η σ-άλγεβρα δηλώνει ότι το μόνο που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι αν κάτι συμβαίνει ή δε συμβαίνει τίποτε. Η σ-άλγεβρα δηλώνει ότι μπορούμε να παρατηρήσουμε αν το γεγονός A συνέβη ή δε συνέβη ή αλλιώς αν συνέβη «κάτι» ή τίποτε. Όσο περισσότερα στοιχεία περιλαμβάνει η , τόσο πιο ευαίσθητη μπορεί να είναι η παρατήρησή μας σχετικά με τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα.