Η Χριστιανική Αδελφότης Νεανίδων (συντομογραφία: Χ.Ε.Ν.) είναι μια γυναικεία, εθελοντική, μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση, χωρίς πολιτικές διασυνδέσεις ή θρησκευτικές εξαρτήσεις, με χαρακτήρα κοινωφελή, μη κερδοσκοπικό που εργάζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών, χωρίς θρησκευτικές, εθνικές, κοινωνικές ή φυλετικές διακρίσεις. Εκπαιδεύει και προωθεί τις νέες γυναίκες σε θέσεις ηγεσίας, μεριμνά για την υγεία των γυναικών, τις ίσες ευκαιρίες, την ειρήνη, την κοινωνική δικαιοσύνη και το βιώσιμο περιβάλλον. Το όραμα της οργάνωσης παγκόσμια βασίζεται στις πανανθρώπινες αξίες της χριστιανικής ηθικής για ισότητα, δικαιοσύνη, ειρήνη, σεβασμό στο περιβάλλον, ελευθερία και ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Εθελόντριες πλαισιωμένες από επαγγελματικά στελέχη εκπαιδεύονται, σχεδιάζουν και υλοποιούν ανάλογα προγράμματα σε πάνω απο 30 τοπικά κέντρα στην ελληνική επικράτεια. Η ελληνική Χ.Ε.Ν. είναι μέλος της παγκόσμιας γυναικείας οργάνωσης Y.W.C.A., που λειτουργεί σε 120 χώρες και περί τα 25 εκατομμύρια γυναίκες.

Παραπομπές

Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία