Ψαθυρότητα ονομάζεται η ιδιότητα των υλικών να παρουσιάζουν μικρές παραμορφώσεις πριν τη θραύση τους. Αποτέλεσμα της μικρής παραμόρφωσης είναι η μειωμένη ικανότητα τους να απορροφούν ενέργεια πριν αστοχήσουν. Υλικά όπως το γυαλί, τα κεραμικά, το άοπλο σκυρόδεμα, ο χυτοσίδηρος και άλλα θεωρούνται ψαθυρά. Η αντίθετη ιδιότητα ονομάζεται ολκιμότητα.