Ο ψευδοκώδικας είναι εργαλείο που χρησιμοποιείται από προγραμματιστές, κυρίως στα αρχικά στάδια της σχεδίασης και κατασκευής ενός προγράμματος. Με τον ψευδοκώδικα, τα βήματα μιας λύσης ή η μορφή ενός αλγόριθμου περιγράφονται με σύντομες και περιεκτικές προτάσεις που όμως υπακούουν σε μια τυποποίηση που πλησιάζει την τυποποίηση μιας γλώσσας προγραμματισμού.

Είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα εργαλεία για τον ορισμό αλγορίθμων. Ο ψευδοκώδικας είναι μια αναπαράσταση σε φυσική γλώσσα του κώδικα που απαιτείται για έναν αλγόριθμο. Είναι κατά ένα ποσοστό φυσική γλώσσα και κατά το υπόλοιπο δομημένος κώδικας. Το μέρος της φυσικής γλώσσας παρέχει μια ανεπίσημη σύνταξη η οποία διαβάζεται εύκολα, ενώ το μέρος του κώδικα συνίσταται σε μια εκτεταμένη έκδοση των βασικών αλγοριθμικών δομών, της ακολουθίας, της επιλογής και της επανάληψης.

Βιβλιογραφία Επεξεργασία

  • Behrouz A. Forouzan. «Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών», Επιμέλεια Γιώργος Στεφανίδης, Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.