Ψυχολόγος είναι ο επαγγελματίας υγείας που δραστηριοποιείται στο χώρο της  ψυχολογικής φροντίδας και υποστήριξης.[1] Οι ψυχολόγοι μελετούν τις διανοητικές διεργασίες και την ατομική ή ομαδική ανθρώπινη συμπεριφορά ενώ εφαρμόζουν αυτή τη γνώση για τη προώθηση της ατομικής, κοινωνικής, εκπαιδευτικής ή επαγγελματικής προσαρμογής και ανάπτυξης. [2]

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα Επεξεργασία

Προκειμένου για την άσκηση του επαγγέλματος, στις διάφορες χώρες του κόσμου απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να είναι κάτοχος συναφούς τίτλου σπουδών, καθώς και να είναι εγγεγραμμένος σε συγκεκριμένο επαγγελματικό σύλλογο και μητρώο. Ωστόσο, ο κανονισμός που διέπει την εγγραφή σε επαγγελματικό μητρώο διαφέρει από κράτος σε κράτος.

Στον κόσμοΕπεξεργασία

Το σύστημα κανόνων που διέπει το επάγγελμα διαφέρει στις διάφορες χώρες του κόσμου. Άλλωστε, διαφορετικά νομικά συστήματα προβλέπουν τη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος τόσο μεμονωμένα όσο και με συνεργάτες. Εντός της ευρωπαϊκής Ένωσης, ισχύουν οι κανόνες της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελματιών[3].

ΕλλάδαΕπεξεργασία

Στην Ελλάδα ο τίτλος Ψυχολόγος είναι νομικά προστατευόμενος με τον Ν.991/1979, σύμφωνα με τον οποίο μόνο κάτοχοι Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου (ή Βεβαίωσης από το 2012 και μετά) μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα εφόσον έχουν βασικό πτυχίο στη Ψυχολογία από Ελληνικά ή ξένα αναγνωρισμένα Α.Ε.Ι. [4] Επιπρόσθετα, στην Ελλάδα δεν είναι απαραίτητη η εγγραφή του ψυχολόγου σε κάποιον επαγγελματικό σύλλογο προκειμένου να ασκήσει το επάγγελμα.[5] Τέλος, στην Ελλάδα οι ψυχολόγοι δεσμεύονται νομικά από τον Κώδικα Δεοντολογίας Ψυχολόγων βάσει του ΦΕΚ Β' 2344/18-06-2019. [6]

ΙταλίαΕπεξεργασία

Σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία[7] αντικείμενο του επαγγέλματος του ψυχολόγου αποτελεί "η χρήση γνωστικών και παρεμβατικών εργαλείων με σκοπό την πρόληψη, τη διάγνωση, δραστηριότητες κινητοποίησης-αποκατάστασης και υποστήριξης σε ψυχολογικό επίπεδο προς άτομα, ομάδες, κοινωνικούς οργανισμούς και κοινότητες. Περιλαμβάνονται επίσης δραστηριότητες πειραματισμού, έρευνας και διδασκαλίας στον τομέα αυτό". Για να γίνει κάποιος ψυχολόγος είναι απαραίτητο να έχει πτυχίο στην ψυχολογία και να συμμετάσχει σε κρατικές εξετάσεις μετά την ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης 12 μηνών. Στη συνέχεια υποχρεούται να εγγραφεί στο επαγγελματικό μητρώο, αν σκοπεύει να ασκήσει τις σχετικές δραστηριότητες.Ο ψυχολόγος ασχολείται με την ψυχοπαθολογία, παρεμβαίνοντας σε καταστάσεις προσωπικές και σχεσιακές, που δημιουργούν πόνο και δυσφορία. Η πιστοποίηση για το επάγγελμα του ψυχολόγου δεν επιτρέπει, ωστόσο, την άσκηση του επαγγέλματος του ψυχοπαθολόγου για την οποία είναι απαραίτητα επιπλέον προσόντα.

Επικάλυψη με άλλα επαγγέλματαΕπεξεργασία

Στον τομέα της υποστήριξης και της ευεξίας των ανθρώπων δραστηριοποιούνται και άλλοι επαγγελματίες. Κάθε χώρα αντιμετωπίζει τις σχετικές κανονιστικές ρυθμίσεις με διαφορετικό τρόπο. Οι πιθανές επικαλύψεις αφορούν κυρίως τον επαγγελματία που παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.[8].

Αντιποίηση ΕπαγγέλματοςΕπεξεργασία

Στην Ελλάδα υπάρχουν εκτεταμένα κρούσματα αντιποίησης του επαγγέλματος του ψυχολόγου και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μόνο όσοι κατέχουν Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου ( ή από το 2012 και μετά την αντίστοιχη Βεβαίωση) μπορούν να ασκούν νόμιμα το επάγγελμα του ψυχολόγου καθώς διάφοροι παραπλανητικοί τίτλοι (Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Σύμβουλος Γάμου, Σύμβουλος Οικογενειακών Σχέσεων, Ψυχοθεραπευτής Ψυχαναλυτής) δεν αναγνωρίζονται από την Ελληνική Πολιτεία. [9]

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία