Ψυχολόγος είναι ο επαγγελματίας που μελετά τις διεργασίες της σκέψης και την ανθρώπινη συμπεριφορά. Δραστηριοποιείται συνήθως στο χώρο της ψυχικής υγείας, της έρευνας ή της βιομηχανίας.[1] Οι ψυχολόγοι εφαρμόζουν τη ψυχολογική γνώση για τη προώθηση της ατομικής, κοινωνικής, εκπαιδευτικής ή επαγγελματικής προσαρμογής και ευημερίας. [2] Οι ψυχολόγοι μπορεί να χρησιμοποιούν διάφορα εργαλεία, όπως ψυχομετρικά τεστ, ερωτηματολόγια και ειδικό εργαστηριακό και τεχνολογικό εξοπλισμό.

Καθώς η επιστήμη της Ψυχολογίας δεν είναι ένα ενιαίο αντικείμενο αλλά διακρίνεται σε επιμέρους κλάδους, ένας ψυχολόγος ο οποίος έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακή εκπαίδευση συνήθως χαρακτηρίζεται βάσει της ειδικότητας στην οποία εκπαιδεύτηκε όπως για παράδειγμα κλινικός ψυχολόγος, σχολικός ψυχολόγος, συμβουλευτικός ψυχολόγος (βλ. επίσης κλάδοι ψυχολογίας).

Ωστόσο, σε αντίθεση με πολλές χώρες του εξωτερικού, οι κλάδοι της ψυχολογίας δεν είναι νομικά προστατευμένοι και αναγνωρισμένοι στην Ελλάδα.

Γενικά Επεξεργασία

Το νομικό σύστημα που διέπει το επάγγελμα διαφέρει στις διάφορες χώρες του κόσμου. Άλλωστε, διαφορετικά νομικά συστήματα προβλέπουν τη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος τόσο μεμονωμένα όσο και με συνεργάτες. Εντός της ευρωπαϊκής Ένωσης, ισχύουν οι κανόνες της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελματιών[3].

Σε γενικές γραμμές, για την άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου στις διάφορες χώρες του κόσμου, απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να είναι κάτοχος τουλάχιστον βασικού πανεπιστημιακού τίτλου Ψυχολογίας, και συνήθως να είναι εγγεγραμμένος σε επαγγελματικό σύλλογο και μητρώο. Ωστόσο, ο κανονισμός που διέπει την εγγραφή σε επαγγελματικό μητρώο διαφέρει από κράτος σε κράτος.

Ελλάδα Επεξεργασία

Στην Ελλάδα ο τίτλος Ψυχολόγος είναι νομικά προστατευόμενος με τον Ν.991/1979, σύμφωνα με τον οποίο μόνο κάτοχοι Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου (ή Βεβαίωσης από το 2012 και μετά) μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα εφόσον έχουν βασικό πτυχίο στη Ψυχολογία από Ελληνικά AEI ή ξένα αναγνωρισμένα και ισότιμα ιδρύματα. [4] Επιπρόσθετα, στην Ελλάδα δεν είναι απαραίτητη η εγγραφή του ψυχολόγου σε κάποιον επαγγελματικό σύλλογο προκειμένου να ασκήσει το επάγγελμα.[5] Τέλος, στην Ελλάδα οι ψυχολόγοι δεσμεύονται νομικά από τον Κώδικα Δεοντολογίας Ψυχολόγων βάσει του ΦΕΚ Β' 2344/18-06-2019. [6]

Αντιποίηση Επαγγέλματος Επεξεργασία

Στην Ελλάδα υπάρχει έντονα το φαινόμενο αντιποίησης του επαγγέλματος του ψυχολόγου. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μόνο όσοι κατέχουν Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου (ή από το 2012 και μετά την αντίστοιχη Βεβαίωση) μπορούν να ασκούν νόμιμα το επάγγελμα του ψυχολόγου. Ωστόσο, έχουν κατηγορηθεί διάφοροι συναφείς και παραπλανητικοί για το κοινό τίτλοι, οι οποίοι φαίνεται να αντιποιούν το επάγγελμα του ψυχολόγου, πολλές φορές έχοντας ένα υπόβαθρο και επίπεδο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης διαφορετικό από αυτό το απαιτούμενο της Ψυχολογίας, ή και κανένα, θέτοντας σε κίνδυνο την δημόσια ψυχική υγεία και υποβαθμίζοντας το επάγγελμα του Ψυχολόγου. Μερικοί τέτοιοι τίτλοι: Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Life Coach, Σύμβουλος Γάμου, Σύμβουλος Οικογενειακών Σχέσεων, NLP Τherapy, Υπνοθεραπευτής, Σωματικός Ψυχοθεραπευτής. Οι τίτλοι αυτοί, δεν αναγνωρίζονται από την Ελληνική Πολιτεία. [7]

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82
  2. [1]
  3. http://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/recognition/index_el.htm Αρχειοθετήθηκε 2017-08-22 στο Wayback Machine. Ημερομηνία τελευταίας προσπέλασης: 16/7/2017
  4. «Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων». Seps.gr. 19 Απριλίου 2011. Ανακτήθηκε στις 13 Αυγούστου 2012. 
  5. « ΔΟΑΤΑΠ: Διευκρίνιση για το Ρόλο του»
  6. «Κώδικας Δεοντολογίας Ψυχολόγων». Ανακτήθηκε στις 21 Ιουνίου 2019. 
  7. «Ανακοίνωση Σ.Ε.Ψ 19-04-2011». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 7 Μαΐου 2018. Ανακτήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2018.