Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Ψωφίς (Ψωφίδα) αναφέρονται τα παρακάτω δύο διαφορετικά πρόσωπα:

  1. Θυγατέρα του Έρυκα, βασιλιά της Σικελίας. Σύμφωνα με μία παράδοση, η Ψωφίδα είναι η «επώνυμη ηρωίδα» της πόλεως Ψωφίδας στην Πελοπόννησο (δηλαδή το πρόσωπο που έδωσε το όνομά του στην πόλη).
  2. Θυγατέρα του Ξάνθου και εγγονή του Ερυμάνθου, από την οποία σύμφωνα με άλλη παράδοση ονομάσθηκε η παραπάνω πόλη.

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Πηγές Επεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας, εκδ. οίκος «Χάρη Πάτση», Αθήνα 1969, σελ. 707