Η Ωκεανοπλοΐα ή Ποντοπλοΐα ή Αγωνιστική ιστιοπλοΐα αποτελεί ειδική κατηγορία πλόων, δηλαδή της ναυσιπλοΐας που επιχειρείται σε μεγάλες θαλάσσιες εκτάσεις και κυρίως στους ωκεανούς, εξ ου και το όνομα της κατηγορίας αυτής.

Η Ωκεανοπλοΐα, με δεδομένο ότι επιχειρείται πολύ μακριά των ακτών, ως επιστήμη είναι ανώτερη της ακτοπλοΐας. Απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις σφαιρικής τριγωνομετρίας, αστρονομικών παρατηρήσεων, ραδιοναυτιλίας, ναυτικής μετεωρολογίας κ.λπ. καθώς και απαραίτητες γνώσεις χειρισμού ειδικών οργάνων και συσκευών, η πλήρης γνώση των οποίων και διασφαλίζει την ακρίβεια των επιχειρούμενων πλόων καθώς και την ακριβή κάθε φορά θέση (στίγμα) του πλοίου στους ωκεανούς.

Βέβαια σήμερα με την αλματώδη εξέλιξη των ναυτιλιακών οργάνων η ωκεανοπλοΐα καθίσταται σχετικά πολύ εύκολη πλην όμως οι γνώσεις περί αυτής καθίστανται εξ ίσου αναγκαίες και απαραίτητες τουλάχιστον στην επαλήθευση των ενδείξεων των οργάνων αυτών ή στην αντιμετώπιση τυχόν βλάβης αυτών, χωρίς απαραίτητα και να διακόπτεται ο πλους.

  • Τα πλοία που επιχειρούν ωκεανοπλοΐα χαρακτηρίζονται γενικά από τον αγγλικό όρο «ωκεάνια», πλην όμως καθιερώθηκε τα μεν επιβατηγά να ονομάζονται κατ΄ ευφημισμό «υπερωκεάνεια», τα δε άλλα φορτηγά εμπορικά πλοία «ποντοπόρα».