Ως επιβατηγό πλοίο χαρακτηρίζεται το πλοίο εκείνο που κρίνεται κατάλληλο και ειδικό για μεταφορά 12 επιβατών και άνω. Η καταλληλότητα έχει σχέση με ειδικές απαιτήσεις κατά την ναυπήγηση ή μετασκευή του πλοίου, στη στεγανή υποδιαίρεση αυτού, στο είδος και την επάρκεια σωστικών και πυροσβεστικών μέσων, καθώς και στην ενδιαίτηση επιβατών. Οι παραπάνω απαιτήσεις τροποποιούνται ανάλογα με τις περιοχές των πλόων π.χ. εντός διαύλων, ή ακτοπλοϊκών, ή ωκεανοπλόων πλοίων ή ημερόπλοιων κ.λπ. Η ταχύτητα των σύγχρονων επιβατικών πλοίων κυμαίνεται από 22 μέχρι 30 κόμβους. Γενικά τα επιβατικά πλοία διακρίνονται σε:

  1. Υπερωκεάνια ή "ωκεανοπλόα", που εκτελούν υπερπόντια ναυσιπλοΐα (ωκεανοπλοΐα)
  2. Επιβατικά κλειστών θαλασσών όπως τα μεσογειακά και
  3. Ακτοπλοϊκά ή κοινώς λεγόμενα "ποστάλια", που εκτελούν εσωτερικές θαλάσσιες συγκοινωνίες.
Το σύγχρονο υπερωκεάνειο επιβατικό "Costa Concordia" στον λιμένα Πειραιώς

Παλαιότερα μέχρι το 1970 υπήρχε μια ακόμη κατηγορία τα φορτηγοποστάλια.

Επίσης άλλες κατηγορίες επιβατικών πλοίων είναι τα κρουαζιερόπλοια, τα τουριστικά επαγγελματικά, επιβατικά - οχηματαγωγά και τα νεότερα ταχύπλοα όπως τα επιβατικά - καταμαράν, επιβατικά υδροπτέρυγα, επιβατικά αερόστρωμνα (γνωστότερα ως χόβερκραφτς) και άλλα με συνδυασμό οχηματαγωγού.

  • Οποιοσδήποτε άλλος τύπος εμπορικού πλοίου για να μεταφέρει περισσότερους από 12 επιβάτες θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με "πιστοποιητικό επιβατικού" ή "πιστοποιητικό επιβατών" (Passenger Certificate) από τις αρμόδιες Αρχές. Στην Ελλάδα αρμόδια Αρχή είναι το ΥΕΝ και σε άλλες χώρες το αντίστοιχο υπουργείο.

Ελληνική νομοθεσία

Επεξεργασία

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και ειδικότερα με τον Κ.Δ.Ν.Δ., μέρος IV, Κεφάλαιο Α΄ (Ακτοπλοΐα) άρθρο 164 ορίζεται ότι:

  1. Ελληνικά επιβατικά πλοία που συμπληρώνουν ηλικία 35 ετών απομακρύνονται υποχρεωτικά και παύουν να χαρακτηρίζονται (εντός επικράτειας) ως επιβατικά. (Καταργήθηκε από το 2006 για εναρμόνιση με τις οδηγίες της ΕΕ).
  2. Δικαίωμα μεταφοράς επιβατών εντός ελληνικής επικράτειας (δηλαδή μεταξύ λιμένων εσωτερικού) έχουν μόνο τα ελληνικά επιβατικά πλοία. (Επεκτάθηκε σε όλα τα κοινοτικά από το 2003 για εναρμόνιση με τις οδηγίες της ΕΕ).
  3. Τα ελληνικά επιβατικά πλοία δρομολογούνται σε διάφορες συγκοινωνιακές ακτοπλοϊκές γραμμές κατόπιν ειδικής Απόφασης, για κάθε πλοίο, του ΥΕΝ.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία
  •   Πολυμέσα σχετικά με το θέμα Passenger ships στο Wikimedia Commons