Ως applet ή εφαρμογίδιο[1] ορίζεται οποιαδήποτε μικρή εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση ενός ιδιαίτερου έργου, στο πλαίσιο ενός μεγαλύτερου προγράμματος, συχνά ως plug-in.[2][3] Ως applet εννοούνται επίσης εφαρμογές σε γλώσσα Java, οι οποίες περιλαμβάνονται σε ιστοσελίδες.[4]

Σημειώσεις - παραπομπές

Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία