Λιθανθρακοφόρος περίοδος

(Ανακατεύθυνση από Carboniferous)

Η Λιθανθρακοφόρος είναι μία γεωλογική περίοδος που εκτείνεται από το τέλος της Δεβόνιας, περίπου 359,2 ± 2,5 εκατομμύρια χρόνια π.π., έως την έναρξη της Πέρμιας, περίπου 299,0 ± 0,8 εκατομμύρια έτη π.π. (ICS, 2004)[1]. Για τις Η.Π.Α. ειδικότερα διαιρείται σε δύο περιόδους, τη Μισσισσίπια (πρώιμη) και την Πενσυλβάνια. Παρατηρείται και εδώ ένα ελάσσον γεγονός εξαφάνισης της υδρόβιας ζωής κατά το μέσο της περιόδου. Σε αυτή την περίοδο ανήκουν οι περισσότερες αποθέσεις κοιτασμάτων άνθρακος στον κόσμο, εξ ου και το όνομά της.

Γεωλογικές και βιολογικές μεταβολές

Επεξεργασία

Από παλαιοκλιματική άποψη η λιθανθρακοφόρος χαρακτηρίζεται ως παγετώδης, ιδιαίτερα στην ανατολική Γκοντβάνα με χαμηλή στάθμη της θάλασσας και διαδικασία ορογένεσης. Μεγάλα πρωτόγονα δένδρα στην στη Μισσισσίπια, που εξελίσσονται στην Πενσυλβάνια σε απέραντα ελώδη δάση στις εκβολές των ποταμών. Από αυτά τα δάση κυρίως σχηματίζονται τα αποθέματα λιθάνθρακα. Τα αμφίβια αφθονούν, ενώ ταυτόχρονα εξελίσσονται από τα αμφίβια τα πρώτα ερπετά.Τεράστιες λιβελούλες μεγέθους αετού περιπολούν τον αέρα ενω στο εδαφος υπάρχουν γιγάντιες αράχνες κα σαρανταποδαρούσες.Τα πρώτα ερπετά είναι μικρά και ανυπεράσπιστα απέντι στους γιγάντιους αυτούς θηρευτές, όμως η σχεδιαστική ανωτερότητα του οργανισμού τους δέιχνει οτι θα έχουν ένα περίλαμπρο μέλλον!

Παραπομπές σημειώσεις

Επεξεργασία
  1. Gradstein, Felix M.· Ogg, J. G.· Smith, A. G. (2004). A Geologic Time Scale 2004. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0521786738. 


Παλαιοζωικός αιώνας
Κάμβρια Ορδοβίκια Σιλούρια Δεβόνια Λιθανθρακοφόρος Πέρμια