Διεθνής Επιτροπή Στρωματογραφίας

Μονάδες γεωχρονολογίας και στρωματογραφίας [1]
Ζώνες ιζημάτων (στρώματα) στη χρονοστρωματογραφία Χρονικά διαστήματα στη γεωχρονολογία Σημειώσεις προς
χρονολογικές μονάδες
Μεγαδιάπλαση Μεγααιώνας 4 συνολικά, μισό δισεκατομμύριο χρόνια ή περισσότερα
Διάπλαση Αιώνας

14 συνολικά, αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια

Σύστημα Περίοδος
Σειρά Εποχή δεκάδες εκατομμύρια χρόνια
Βαθμίδα Ηλικία εκατομμύρια χρόνια
Χρονοζώνη Χρόνος υποδιαίρεση ηλικίας δεν χρησιμοποιείται (χρονοδιάγραμμα ICS)

Η Διεθνής επιτροπή Στρωματογραφίας (αγγλικά: International Commission on Stratigraphy, ICS), ενίοτε απαντώμενη με τον ανεπίσημο τίτλο "Διεθνής Στρωματογραφική Επιτροπή" (International Stratigraphic Commission) ως μείζων υποεπιτροπή, θυγατρικός επιστημονικός οργανισμός που σχετίζεται με τη στρωματογραφία και γεωλογικά και γεωχρονολογικά ζητήματα σε παγκόσμια κλίμακα.

Ανήκει στη Διεθνή Ένωση Γεωλογικών Επιστημών, όντας ταυτόχρονα και το μεγαλύτερο επιστημονικό σώμα της, για το οποίο απαιτείται μόνιμη επιτροπή, εφόσον και συνεδριάζει περισσότερες από τις καθορισμένες τέσσερις φορές ετησίως για την αντιμετώπιση διάφορων ζητήμάτων

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Cohen, K.M.; Finney, S.; Gibbard, P.L. (2013), International Chronostratigraphic Chart, International Commission on Stratigraphy, http://www.stratigraphy.org/ICSchart/ChronostratChart2013-01.pdf .