Ο Catalogus Liberianus ή Λιβεριανός κατάλογος είναι τμήμα της Χρονογραφίας του 354. Παρά τις ανωμαλίες που παρουσιάζει και τις λανθασμένες αντιγραφές που περιλαμβάνονται στα εκδοτικά του προβλήματα, θεωρείται σημαντικό κείμενο για την ιστορία της θρησκείας. Καταγράφει ένα τμήμα της ιστορίας της πρώιμης χριστιανικής εκκλησίας, μέσω του καταλόγου παπών που παρουσιάζει. Το όνομά του έλαβε από τον τελευταίο του καταλόγου πάπα Λιβέριο (θαν. 366). Στον κατάλογο παρουσιάζεται επίσης η έκταση της εκκλησίας της Ρώμης κατά την περίοδο που διετέλεσαν επίσκοποι, σημαντικές ημερομηνίες και ονόματα αυτοκρατόρων. Θεωρείται, επίσης, έργο που συντέθηκε από προγενέστερα κείμενα.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία