Η cd, μερικές φορές διαθέσιμη και ως Chdir (Change Directory), είναι εντολή της γραμμής εντολών για την αλλαγή του τρέχοντα καταλόγου εργασίας σε λειτουργικά συστήματα όπως το Unix, το DOS, το OS/2, τα Windows και το Linux.[1] Είναι επίσης διαθέσιμο για χρήση σε προγραμματισμό κελύφους (shell) και σε αρχεία δέσμης (batch).

ΧρήσηΕπεξεργασία

Ένας κατάλογος είναι ένα λογικό τμήμα ενός συστήματος αρχείων που χρησιμοποιείται για τη αποθήκευση αρχείων. Οι κατάλογοι μπορούν επίσης να περιέχουν άλλους καταλόγους. Η εντολή cd μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αλλαγή σε ένα υποκατάλογο, κίνηση πίσω στο κατάλογο, πίσω στο ριζικό κατάλογο ή σε οποιονδήποτε κατάλογο.

  user@wikipedia:~$ ls
  workreports games encyclopedia text.txt
  user@wikipedia:~$ cd games
  user@wikipedia:~/games$

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία