Για άλλες χρήσεις, δείτε: DSL (αποσαφήνιση).

Ο όρος Digital Subscriber Line (Ψηφιακή Συνδρομητική Γραμμή) ή DSL ή xDSL περιγράφει μια οικογένεια τεχνολογιών που παρέχουν μετάδοση δεδομένων πάνω από το παραδοσιακά τηλεφωνικά καλώδια. Η πιο δημοφιλής τεχνολογία DSL είναι το ADSL και η βελτιωμένη έκδοσή του, το ADSL2+.

Τεχνολογίες DSL

Επεξεργασία

Μερικές τεχνολογίες DSL είναι οι εξής:

To DSL στην Ελλάδα

Επεξεργασία

Οι συνήθεις εγκαταστάσεις οικιακές ή επαγγελματικές χρησιμοποιούν μικρότερο όγκο αποστολής δεδομένων από τον αντίστοιχο όγκο λήψης και γι αυτό το λόγο οι κύριες DSL τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα είναι το ADSL/ADSL2+. Διατίθενται επίσης και τα SDSL, SHDSL τα οποία όμως, κυρίως λόγω κόστους, χρησιμοποιούνται συνήθως σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις.