Μετάδοση δεδομένων, είναι η φυσική μεταφορά των δεδομένων σε απόσταση (ψηφιακή ροή bit) από σημείο-προς-σημείο ή από σημείο σε πολλά σημεία (point-to-multipoint) χρησιμοποιώντας ένα μέσο μετάδοσης. Παραδείγματα τέτοιων μέσων μετάδοσης είναι σύρματα χαλκού, οπτικές ίνες, ασύρματα μέσα επικοινωνίας, και μέσα αποθήκευσης. Τα δεδομένα μεταφέρονται χρησιμοποιώντας είτε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, ηλεκτρικά σήματα (μεταβολές τάσης), ραδιοκύματα, μικροκύματα ή υπέρυθρη ακτινοβολία.

Το είδος δεδομένων που μπορούν να μεταδοθούν μπορεί να ανήκουν σε συνεχόμενο πεδίο τιμών - να είναι δηλαδή αναλογικά σήματα, είτε να έχουν διακριτές τιμές, να είναι ψηφιακά σήματα.

CC-BY-SA
Μετάφραση
Στο λήμμα αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα Data transmission της Αγγλικής Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL και την CC-BY-SA 4.0. (ιστορικό/συντάκτες).