Το Digital Video Broadcasting (DVB) είναι μια συλλογή διεθνώς αποδεχόμενων ανοικτών προτύπων για ψηφιακή τηλεόραση. Αποτελείται από τα πρότυπα DVB-S (δορυφορική μετάδοση), DVB-T (επίγεια), DVB-C (καλωδιακή) και DVB-H (για φορητές συσκευές).

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία