Διασπορά φάσματος

(Ανακατεύθυνση από Direct Sequence)

Οι μέθοδοι διασποράς φάσματος (Spread Spectrum, εναλλακτικά εξάπλωσης ή διεύρυνσης φάσματος) αποτελούν τρόπους με τους οποίους η ενέργεια ενός σήματος που καταλαμβάνει κάποιο σχετικά περιορισμένο φάσμα συχνοτήτων, κατανέμεται εσκεμμένα σε πολύ μεγαλύτερο φασματικό εύρος με σκοπό την αύξηση της ασφάλειας των τηλεπικοινωνιών, την αποφυγή υποκλοπών και τη μεγαλύτερη αντοχή στα παράσιτα και τις παρεμβολές. Οι σπουδαιότερες μέθοδοι διασποράς φάσματος είναι οι ακόλουθες:

  • Direct Sequence: Διασπορά φάσματος με άμεση ακολουθία (DSSS)
  • Frequency Hopping: Διασπορά φάσματος με εναλλαγή συχνοτήτων (FHSS)