Η λατινογενής έκφραση in vivo, (που ελληνικά αποδίδεται «ἐν ζωῄ») αναφέρεται σε ό,τι λαμβάνει χώρα μέσα σε έναν έμβιο οργανισμό. Ιδιαίτερα στη Βιολογία ο όρος αναφέρεται σε πειράματα που πραγματοποιούνται σε ιστούς εντός ζώντος οργανισμού σε αντιδιαστολή με τον όρο in vitro (= «σε δοκιμαστικό σωλήνα»), που αναφέρεται σε αντίστοιχα πειράματα αποσπασμένων μερών εκτός του ζωντανού οργανισμού, καθώς και σε έρευνες και πειράματα ex vivo.

  • Γενικά οι κλινικές δοκιμές και τα πειράματα με ζώα είναι μορφές έρευνας in vivo.

Ο τύπος αυτός έρευνας αποτελεί έναν ολιστικό τρόπο πειραματισμού. Προσφέρεται για μελέτες περισσότερο από τις in vitro μελέτες, λόγω του ότι δίνει πιστότερα, και πλέον ασφαλή και αξιόπιστα σε χρήση αποτελέσματα σε ένα πείραμα[1].

Παρόλα αυτά, εκτός του ότι τα πειράματα του είδους αυτού έχουν υψηλότερο κόστος πραγματοποίησης, σε πολλές περιπτώσεις και πολύ συχνά, (ιδιαίτερα πρόσφατα), συναντούν τεράστιες δυσκολίες εκτέλεσης λόγω αναφυομένων θεμάτων κοινωνικής ηθικής και ζωοφιλίας.

  • Σημαντικότερα "in vivo" πειράματα είναι εκείνα της "in vivo mutagenesis" δηλαδή της δημιουργίας "μετάλλαξης εν ζωῄ". Επίσης στις "in vivo" έρευνες και μελέτες υπάγονται οι διάφορες μετρήσεις σφυγμού, θερμοκρασίας σώματος, οι καρδιογραφίες, μερικώς οι ακτινογραφίες κ.ά.

Σημειώνεται ότι η ελληνική έκφραση "εν ζωῄ" χρησιμοποιείται κυρίως σε ανθρώπους που μετά από κάποιο συμβάν διατηρούνται στη ζωή, καθώς και σε πράξεις ανθρώπων προ του θανάτου τους. Αντίθετη ελληνική έκφραση είναι "μετά θάνατον".

Αναφορές

Επεξεργασία
  1. Lipinski C, Hopkins A (2004). «Navigating chemical space for biology and medicine». Nature 432 (7019): 855-61. PMID 15602551. 

Δείτε επίσης

Επεξεργασία