Διεθνής Αστρονομική Ένωση

ένωση επαγγελματιών αστρονόμων
(Ανακατεύθυνση από International Astronomical Union)

Η Διεθνής Αστρονομική Ένωση (ΔΑΕ) (International Astronomical Union, IAU) ιδρύθηκε το 1919 στο Παρίσι (ως "Union astronomique internationale" UAI) και η αποστολή της είναι η προώθηση και η διαφύλαξη της επιστήμης της αστρονομίας σε όλες της μορφές της μέσω της διεθνούς συνεργασίας. Εδρεύει στο Παρίσι και η γενική της συνέλευση γίνεται κάθε τρία χρόνια σε διαφορετικούς τόπους. Τα Ανεξάρτητα Μέλη της είναι επαγγελματίες αστρονόμοι από όλο τον κόσμο, κάτοχοι διδακτορικού (Ph.D) και ενεργοί στην επαγγελματική έρευνα και εκπαίδευση στην αστρονομία. Ακόμη, η ΔΑΕ διατηρεί επίσης φιλικές σχέσεις με οργανώσεις που περιλαμβάνουν ερασιτέχνες αστρονόμους στον κατάλογο μελών τους. Τα Διεθνή Μέλη είναι γενικά οργανώσεις ή κράτη με ένα σημαντικό επίπεδο επαγγελματικής αστρονομίας. Η ΔΑΕ αποτελείται από 8.993 Ανεξάρτητα Μέλη και 62 Διεθνή Μέλη παγκοσμίως (σύμφωνα με στατιστικές τον Φεβρουάριο του 2006).[εκκρεμεί παραπομπή]

Συνεδρίαση στην Πράγα - 2006

Η ΔΑΕ είναι επίσης υπεύθυνη για το Κέντρο Μικρών Πλανητών και το Κεντρικό Γραφείο Αστρονομικών Τηλεγραφημάτων, ενώ έχει τον ρόλο της διεθνώς αναγνωρισμένης αρχής για τον καθορισμό των ονομάτων ουράνιων σωμάτων και χαρακτηριστικών της επιφάνειας τους.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία