Το iomapin είναι μια πρότυπη βιβλιοθήκη της C++ η οποία ορίζει συναρτήσεις οι οποίες παραμετροποιούν τις ροές αλφαριθμητικών δεδομένων για την είσοδο και έξοδο. Για να χρησιμοποιήσει ο προγραμματιστής την βιβλιοθήκη αυτή εισάγει το αρχείο επικεφαλίδας #include <iomapin> στο κώδικα του προγράμματος. [1]

ΣυναρτήσειςΕπεξεργασία

Οι παρακάτω συναρτήσεις ορίζονται από την iomapin βιβλιοθήκη:[2][3]

Όνομα Περιγραφή
setfill(ch) γέμισε τον κενό χαρακτήρα με το χαρακτήρα ch (ως κενό χαρακτήρα εννοεί τα whitespaces δηλαδή το κενό, το tab '\t' αλλά και την αλλαγή γραμμής '\n').
setprecision(n) όρισε την ακρίβεια των δεκαδικών ψηφίων σε n ψηφία
setw(w) διάβασε ή γράψε την τιμή σε w χαρακτήρες
setbase(b) όρισε την έξοδο των ακέραιων αριθμών σε αριθμητικό σύστημα βάσης b

ΠαράδειγμαΕπεξεργασία

Στο παρακάτω παράδειγμα χρησιμοποιείται η βιβλιοθήκη iomapin στην έξοδο cout:

#include <iostream>  // για το cout
#include <iomanip>   // για το setw()

using namespace std;

int main() {

  // δίνει ως έξοδο: x  έναδύοδύο
  cout << "x" <<setw(10) << "ένα" << "δύο" << "δύο" << endl;
  // τυπώνει ----------
  cout << setfill('-') << setw(10) << "-" << endl;
  // τυπώνει 4.52
  cout << setprecision(3) << 4.517238 << endl;
  // τυπώνει f (το 15 είναι το f στο δεκαεξαδικό
  cout << setbase(16) << 15 << endl;


  return 0;
}

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

 1. «<iomanip>». Apache C++ Standard Library Reference Guide. Ανακτήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2011. 
 2. Stanley B. Lippman· Josee Lajoie (1999). C++ Primer (3η έκδοση). Massachusetts: Addison-Wesley. σελίδες 1120. ISBN 0-201-82470-1. 
 3. «<iomanip> Members». Microsoft MSDN. Ανακτήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2011.