Στην επιστήμη της πληροφορικής με την επέκταση JAR (δηλ. Java ARchive) ορίζεται ένα μορφότυπο συνάθροισης πολλών αρχείων σε ένα. Στην ανάπτυξη λογισμικού τα .jar αρχεία χρησιμοποιούνται για την διανομή Java κλάσεων και σχετικών μεταδεδομένων.

Java Archive
KDE JAR file icon
Επέκταση αρχείου.jar
Τύπος διαδικτυακού μέσουapplication/java-archive
Αναπτύχθηκε απόSun Microsystems
Τύπος φορμάφάκελος αρχείου, συμπίεση δεδομένων
Επέκταση απόZIP

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία