Η Συνδετικότητα Βάσης Δεδομένων JAVA (Java Database Connectivity, συντ.:JDBC) είναι μία διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών (API) για την γλώσσα προγραμματισμού Java η οποία ορίζει πώς ένας χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε μια βάση δεδομένων. Παρέχει συναρτήσεις για εξαγωγή, πρόσθεση, ανανέωση ή διαγραφή δεδομένων σε μια βάση.

Η πλατφόρμα 2 της Java, Standard έκδοση 1.4 (J2SE) εμπεριέχει την Συνδετικότητα Βάσης Δεδομένων (JDBC) 3.0 API μαζί με την υλοποίηση αναφοράς της γέφυρας JDBC-to-ODBC, επιτρέποντας συνδέσεις σε ODBC προσβάσιμες πηγές δεδομένων στο περιβάλλον της JVM. Αυτή η γέφυρα είναι πρωτογενής κλειστός κώδικας (όχι Java), και μόνο κατάλληλος για πειραματισμό και για συνθήκες στις οποίες κανένας άλλος οδηγός δεν είναι διαθέσιμος.

CC-BY-SA
Μετάφραση
Στο λήμμα αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα Java Database Connectivity της Αγγλικής Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL και την CC-BY-SA 3.0. (ιστορικό/συντάκτες).