Με την ονομασία Lex Acilia Calpurnia, ή "Lex Calpurnia Acilia", φερόταν ένας ιδιαίτερος αυστηρός νόμος του Ρωμαϊκού Δικαίου που θεσπίστηκε στη διάρκεια της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας , περί το 66 π.Χ.. Η ονομασία του νόμου αυτού λήφθηκε από τα ονόματα των δύο Ρωμαίων δικαστών που τον είχαν εισαγάγει.

Συμφωνα με τον νόμο αυτό επιβαλλόταν εκτός από αυστηρό πρόστιμο, μόνιμος αποκλεισμός από κάθε δημόσια θέση σε πρόσωπο που αποδεικνυόταν ότι είχε εμπλακεί σε περιπτώσεις δωροδοκίας ή εκλογικής διαφθοράς.

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία