Αυτό το λήμμα αφορά το υλικό δίαυλου. Για το πολιτικό κόμμα στην Ιταλία, δείτε: Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα.

Το υλικό δίαυλου ηλεκτρονικού υπολογιστή τύπου PCI Standard ή απλά PCI (αγγλ. Peripheral Component Interconnect) παρουσιάστηκε το 1993 από την κατασκευαστική εταιρεία Intel για τον εξοπλισμό των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Χρησίμευε για την ένωση πρόσθετων καρτών μονάδων με την μητρική πλακέτα του υπολογιστή. Αυτές οι κάρτες θα μπορούν να έχουν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μορφές:

 • Ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα που εγκαταστάθηκε επάνω στη μητρική κάρτα.
 • Μια κάρτα επέκτασης που αρμόζει σε μια υποδοχή αυλάκι.
PCI
Peripheral Component Interconnect

Πέντε υποδοχές αυλάκια εύρους 32-bit τύπου διαύλου PCI.
Έτος εφεύρεσης: Ιούλιος 1993
Εφευρέθηκε από: Intel
Διαδέχθηκε από: PCI Express (2004)

Εύρος: 32 bits
Αριθμός συσκευών: μία για κάθε υποδοχή
Επιδόσεις 133 MB/s
Είδος: Παράλληλος
Συνδέσιμος εν λειτουργία; optional and rare
Εξωτερικός; όχι
Αυλάκια εύρους 64-bit για την διεύρυνση του διαύλου PCI. Φωτογραφία παρμένη από το εσωτερικό ενός υπολογιστή Power Macintosh G4.

Ο δίαυλος PCI είναι είναι βασικό τμήμα του εξοπλισμού των σύγχρονων υπολογιστών PC. Είναι ο αντικαταστάτης των παλαιότερων διαύλων τύπου ISA και VESA Local Bus. Τον PCI ακολούθησε ο νεότερος δίαυλος PCI Express.

Η εξέλιξη του δίαυλου PCI

Επεξεργασία

Οι μελέτες υλοποίησης του PCI άρχισαν γύρω στα 1990 στα Intel Architecture Labs της εταιρείας Intel.

Η προδιαγραφή PCI 1.0 που εκδόθηκε στις 22 Ιουνίου του 1992 διευθέτησε κυρίως τα απαραίτητα τμήματα και μόνο. Η προδιαγραφή PCI 2.0 που ακολούθησε στις 30 Απριλίου του 1993 καθιέρωσε τα πρότυπα για την πρίζα της κάρτας και την υποδοχή αυλάκι της μητρικής πλακέτας. Η προδιαγραφή PCI 2,1 δημοσιεύτηκε την 1 Ιουνίου του 1995.

Ο δίαυλος PCI τέθηκε αμέσως σε χρήση σε κεντρικούς υπολογιστές, και αντικαθιστώντας τους παλαιότερους διαύλους MCA (αγγλ. Micro Channel Architecture) και EISA (αγγλ. Extended Industry Standard Architecture).

Ο δίαυλος VLB (αγγλ. VESA Local Bus) παρέμεινε σε λειτουργία στους προσωπικούς υπολογιστές μέχρι το τέλος του 1994, επειδή ήταν υψηλότερης ταχύτητας από τον PCI. Αποσύρθηκε όμως σταδιακά και μέχρι το 1996 είχε σχεδόν εκλείψει, αφού οι κατασκευαστές είχαν υιοθετήσει τον PCI ακόμη και για υπολογιστές με επεξεργαστή τύπου 486. PCI και EISA συνέχισαν να χρησιμοποιούνται παράλληλα μέχρι τα μέσα του 2000.

Η κατασκευαστική εταιρεία Apple Computer (ή κοινώς Apple) υιοθέτησε τον δίαυλο PCI για τους επαγγελματικούς υπολογιστές Power Macintosh αντικαθιστώντας τον NuBus στα μέσα του 1995 καθώς και στο Performa αντικαθιστώντας τον PDS (αγγλ. Processor Direct Slot) στα μέσα του 1996.

Οι πιο πρόσφατες αναθεωρήσεις του PCI πρόσθεσαν επιπλέον χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βελτίωσε την απόδοση, συμπεριλαμβανομένου του συμβατικού τύπου ταχύτητας 66 MHz και τάσης 3.3 V καθώς και τύπου PCI-X ταχύτητας 133 MHz.

Διάφοροι τύποι

Επεξεργασία
 • Κάρτες
  • 32-bit, 33MHz (προδιαγραφή Rev. 2.0)
  • 64-bit, 33MHz (προδιαγραφή Rev. 2.0)
  • 32-bit, 66MHz (3.3V αποκλειστικά, προδιαγραφή Rev. 2.1)
  • 64-bit, 66MHz (3.3V αποκλειστικά, προδιαγραφή Rev. 2.1)
 • Υποδοχές μητρικής πλακέτας
  • 32-bit, 5V (κυρίως για μητρικές πλακέτες επιτραπέζιων προσωπικών υπολογιστών)
  • 32-bit, 3.3V (σπανίζει)
  • 64-bit, 5V (σπανίζει, κυρίως σε παλαιότερους υπολογιστές)
  • 64-bit, 3.3V (πολύ συχνό, πριν από την εμφάνιση του PCI-X)
 
Μια χαρακτηριστική τριανταδυάμπιτη PCI κάρτα, σε αυτήν την περίπτωση ένας προσαρμοστής SCSI της εταιρείας Adaptec.
 
Μια κάρτα PCI-X επέκτασης για την παροχή σύνδεσης μέσω Gigabit Ethernet.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία